SC MED LIFE SA, titular al proiectului „Amenajare imobil cu funcțiune servicii medicale (clinică) - corp C1” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P .M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Galați, str. Lahovary, nr. 4-6, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 07septembrie2013.