CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MedLife este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație format din 7 membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Administrație este responsabil pentru conducerea MedLife, acționând în interesul societății și protejând interesele generate ale acționarilor acesteia prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a societății. Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație este responsabil pentru toate actele utile și necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al MedLife, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investițiilor MedLife, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite Adunării Generale a Acționarilor.

Componența consiliului de administrație MedLife

Mihail Marcu (1970) - Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General

Mihail Marcu este președintele Consiliului de Administrație al MedLife din august 2006 si Director General al MedLife din decembrie 2016. Mihail Marcu este absolvent al Universitatii din București, Facultatea de Matematică și Informatică (1995) și o serie de studii post-universitare și cursuri de specializare oferite de Institutul Bancar Român, the Open University, DC Gardner training sau Codecs, atât în România cât și în străinătate. Anterior deținerii funcției de membru în Consiliul de Administrație al MedLife, între ianuarie 2004 și august 2006 Mihail Marcu a fost Director General al MedLife, iar anterior a deținut funcția de vice-președinte al RoBank S.A. (în prezent, OTP Bank Romania S.A.), fiind autorizat în această calitate de către Banca Națională a României. Anterior, Mihail a ocupat diverse funcții în Credit Bank Romania S.A., respectiv RoBank S.A., inclusiv inspector de credite, șef de serviciu de credite, directorul departamentului de credite și director al departamentului corporativ.

Nicolae Marcu (1968) – Membru al Consiliului de Administratie, Director Sanatate si Operatiuni

Nicolae Marcu este membru al Consiliului de Administrație al MedLife si Director Sanatate si Operatiuni al MedLife din decembrie 2016. Nicolae Marcu este absolvent al Universității de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea de Medicină (1996), iar din 2000 este doctorand în psihiatrie. Nicolae Marcu a absolvit o serie de studii post-universitare în domeniul psihiatriei din țară și din străinătate. Anterior deținerii funcției de membru în Consiliul de Administrație al MedLife, Nicolae Marcu a fost Director General al MedLife între august 2006 si decembrie 2016, iar inainte să se alăture echipei MedLife, Nicolae Marcu a fost medic specialist în psihiatrie, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Al Obregia".

Ana Maria Mihăescu (1955) - Membru Independent al Consiliului de Administratie

Ana Maria Mihăescu este membru al Consiliului de Administrație al MedLife din septembrie 2017. În ultimii 20 ani, Ana Maria Mihăescu a condus misiunea Corporaţiei Financiare Internaţionale din România, divizie a Băncii Mondiale şi cel mai mare finanţator al sectorului privat în ţările emergente. În perioada 2011 - 2016, Ana Maria Mihăescu a avut rol decizional în ceea ce priveşte proiectele IFC din mai multe ţări europene, inclusiv România. Anterior a ocupat funcţii de top management în sectorul bancar. Începând din anul 2016, face parte din Consiliul de Supraveghere Raiffeisen Bank ocupând funcţia de membru independent, pentru un mandat de 4 ani.

Dimitrie Pelinescu-Onciul (1947) - Membru al Consiliului de Administratie

Dimitrie Pelinescu-Onciul este membru al Consiliului de Administrație al MedLife din anul 2008. Este absolvent al Universității de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea de Medicină (1972), specializându-se în obstetrică și ginecologie (rezidențiat 1978-1981) și Doctor în Științe Medicale din 1994. Dimitrie Pelinescu-Onciul este membru în 11 societăți științifice din România și în 7 societăți științifice din străinătate, ocupând între altele funcția de președinte al Asociației Române de Medicină Perinatală (2006-2008). Anterior alăturării echipei MedLife în 2004, Dimitrie Pelinescu-Onciul și-a desfășurat activitatea în cadrul Spitalului Clinic Filantropia, București (1994-2004), Spitalului Clinic Titan, București (1986-1991), Spitalului Clinic Brâncovenesc (1978-1981) și spitalului rural Sinești, județul Vâlcea (1972-1978), ocupând pe rând funcția de medic primar de obstetrică-ginecologie, șef de clinică sau director de spital.

Dorin Preda (1976) - Membru al Consiliului de Administratie; Director Finante si Trezorerie

Dorin Preda este membru al Consiliului de Administrație al MedLife din anul 2008. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (1998). Anterior alăturării echipei MedLife, Dorin Preda a deținut funcția de Director Executiv (CEO) în cadrul Asilife Insurance Broker S.R.L. (2007-2008), director de sucursală în cadrul HVB –Țiriac Bank S.A. (2006-2007), HVB Bank S.A. (2005-2006), al Băncii Comerciale Ion Țiriac (2004-2005) și al Băncii Comerciale RoBank S.A. (2003-2004). De asemenea, a deținut funcția de director al Departamentului de Împrumuturi și Marketing în cadrul Băncii Comerciale RoBank S.A. (2001-2002), analist de credite în cadrul aceleiași bănci (2000-2001) și director al Departamentului de Împrumuturi în cadrul Băncii Dacia Felix S.A. (1999-2000).

Leonard Gherghina (1964) – Membru Independent al Consiliului de Administratie

Leonard Gherghina este membru al Consiliului de Administrație al MedLife din anul 2009. Este absolvent al Universității Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Aerospațială (1988), al unui program de Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) în cadrul Universității McGill din Montreal, Canada, si al programelor International Directors Programme și Managing Partnerships and Strategic Alliances din cadrul INSEAD, Fontainebleau, Franța. De asemenea, Leonard Gherghina este absolvent al cursului Changing Minds, Behaviors and Decisions din cadrul Universitatii London School of Economics din Marea Britanie. Înainte să se alăture echipei MedLife, Leonard a deținut funcția de partener pentru Europa Centrală în cadrul Value4Capital Eastern Europe Holding V Limited (2006-2012), partener pentru Europa Centrală în cadrul Baring Private Equity Partners (1998-2006) și senior investment officer în cadrul Romanian-American Enterprise Fund (1995-1998).

Ion Nicolae Scorei (1974) - Membru al Consiliului de Administratie

Ion Nicolae Scorei este membru al Consiliului de Administrație al MedLife din anul 2006. Este absolvent al Universității Româno-Americane, Facultatea de Drept (1998). Ion Nicolae Scorei este avocat, membru al Baroului București și coordonator în cadrul societății civile profesionale Scorei și Asociații.