Calendar Financiar
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2020
EVENIMENT DATA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2019 21 februarie 2020
Conferință telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2019 21 februarie 2020
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 2019 (supuse aprobarii în Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor) 23 martie 2020
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor pentru aprobarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 23 aprilie 2020
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate și a Raportului anual pentru 2019 24 aprilie 2020
Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2020 15 mai 2020
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2020 15 mai 2020
Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2020 14 august 2020
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2020 14 august 2020
Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2020 13 noiembrie 2020
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2020 13 noiembrie 2020