Calendar Financiar
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2017
EVENIMENT DATA
Publicarea Rezultatelor Financiare Anuale Preliminare Neauditate pentru 2016 14 februarie 2017
Conferință telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2016 14 februarie 2017
Publicarea Situaţiilor Financiare Anuale Auditate pentru 2016 (supuse aprobarii în Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor) 27 martie 2017
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor pentru aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Auditate pentru 2016 27 aprilie 2017
Publicarea Situaţiilor Financiare Anuale Auditate și a Raportului Anual pentru 2016 28 aprilie 2017
Conferință telefonică pentru prezentarea raportului anual și a rezultatelor financiare pentru anul 2016 28 aprilie 2017
Publicarea Raportului Trimestrial Aferent Primului Trimestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017)  15 mai 2017
Conferință telefonică pentru prezentarea raportului trimestrial aferent primului trimestru 2017 15 mai 2017
Publicarea Raportului Semestrial Aferent Primului Semestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2017) 9 august 2017
Conferință telefonică pentru prezentarea raportului semestrial aferent primului semestru 2017 9 august 2017
Publicarea Raportului Trimestrial Aferent Trimestrului Trei 2017 (perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017)  9 noiembrie 2017
Conferință telefonică pentru prezentarea raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2017 9 noiembrie 2017