Calendar Financiar
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2018
EVENIMENT DATA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2017 12 februarie 2018
Conferință telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2017 12 februarie 2018
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 2017 (supuse aprobarii în Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor) 26 martie 2018
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor pentru aprobarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 2017 26 aprilie 2018
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate și a Raportului anual pentru 2017 27 aprilie 2018
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare pentru anul 2017 27 aprilie 2018
Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2018 15 mai 2018
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2018 15 mai 2018
Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2018 9 august 2018
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2018 9 august 2018
Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2018  8 noiembrie 2018
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2018 8 noiembrie 2018