Calendar Financiar
CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2019
EVENIMENT DATA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2018 18-Feb-19
Conferință telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru 2018 18-Feb-19
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 2018 (supuse aprobarii în Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor) 22-Mar-19
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor pentru aprobarea Situaţiilor financiare anuale auditate pentru 2018 22-Apr-19
Publicarea Situaţiilor financiare anuale auditate și a Raportului anual pentru 2018 23-Apr-19
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare pentru anul 2018 23-Apr-19
Publicarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2019 15-May-19
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent primului trimestru 2019 15-May-19
Publicarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2019 13-Aug-19
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului semestrial aferent primului semestru 2019 13-Aug-19
Publicarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2019 14-Nov-19
Conferință telefonică pentru prezentarea Raportului trimestrial aferent trimestrului trei 2019 14-Nov-19