Documente A.G.A.
Documente AGEA 13 septembrie 2017
Subiect Data
Procuri speciale persoane fizice si persoane juridice 10/08/2017 Descarca
Proiect hotarare AGEA 10/08/2017 Descarca
Nota fundamentare CA referitoare la autorizarea majorarii capitalului social 10/08/2017 Descarca
Nota fundamentare CA referitoare la emisiunea de obligatiuni 10/08/2017 Descarca
Formulare vot prin corespondenta 10/08/2017 Descarca
Convocator AGEA 13.09.2017 10/08/2017 Descarca
Documente AGOA si AGEA 27 aprilie 2017
Subiect Data
Convocator AGOA si AGEA 26/03/2017 Descarca
Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Grupul MedLife 26/03/2017 Descarca
Informatii financiare Pro-Forma pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016 Grupul MedLife 26/03/2017 Descarca
Nota fundamentare remuneratie C.A. 26/03/2017 Descarca
Nota fundamentare descarcare gestiune 26/03/2017 Descarca
Med Life S.A. - Buget de Venituri si Cheltuieli 2017 26/03/2017 Descarca
Grup Medlife - Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli 2017 26/03/2017 Descarca
Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Contract cadru administratori 26/03/2017 Descarca
Formular procura speciala 26/03/2017 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta 26/03/2017 Descarca
Proiect hotarare AGOA si AGEA 26/03/2017 Descarca