Documente A.G.A.
Documente AGOA & AGEA 23 Aprilie 2020
Subiect Data
Formular buletin de vot prin corespondenta AGOA- Persoane Fizice 23/03/2020 Descarca
Formular procura speciala AGOA- Persoane Juridice 23/03/2020 Descarca
Formular procura speciala AGOA- Persoane Fizice 23/03/2020 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta AGEA- Persoane Juridice 23/03/2020 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta AGEA- Persoane Fizice 23/03/2020 Descarca
Formular procura speciala AGEA- Persoane Juridice 23/03/2020 Descarca
Formular procura speciala AGEA- Persoane Fizice 23/03/2020 Descarca
Convocator AGOA & AGEA 23 Aprilie 2020 23/03/2020 Descarca
MedLife S.A. - Buget de Venituri si Cheltuieli 2020 23/03/2020 Descarca
Informatii financiare Pro-Forma pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019 Grupul MedLife 23/03/2020 Descarca
Nota fundamentare descarcare gestiune 23/03/2020 Descarca
Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 Grupul MedLife 23/03/2020 Descarca
Nota fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli 2020 23/03/2020 Descarca
Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 MedLife S.A. 23/03/2020 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 Grupul MedLife 23/03/2020 Descarca
Grup Medlife - Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli 2020 23/03/2020 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 MedLife S.A. 23/03/2020 Descarca
Proiect hotarare AGOA 23/03/2020 Descarca
Proiect hotarare nr.1 AGEA 23/03/2020 Descarca
Proiect hotarare nr.2 AGEA 23/03/2020 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta AGOA- Persoane Juridice 23/03/2020 Descarca
Documente AGEA 23 Iulie 2019
Subiect Data
Proiect hotarare AGEA 21/06/2019 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Fizice 21/06/2019 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Juridice 21/06/2019 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Fizice 21/06/2019 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Juridice 21/06/2019 Descarca
Convocator AGEA 23 iulie 2019 06/06/2019 Descarca
Documente AGOA 22 Aprilie 2019
Subiect Data
Convocator AGOA Anuala 22 Aprilie 2019 22/03/2019 Descarca
Informatii financiare Pro-Forma pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 Grupul MedLife 22/03/2019 Descarca
Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 Grupul MedLife 22/03/2019 Descarca
Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 MedLife S.A. 22/03/2019 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 Grupul MedLife 22/03/2019 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 MedLife S.A. 22/03/2019 Descarca
Grup Medlife - Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli 2019 22/03/2019 Descarca
MedLife S.A. - Buget de Venituri si Cheltuieli 2019 22/03/2019 Descarca
Nota fundamentare descarcare gestiune 22/03/2019 Descarca
Nota fundamentare numire auditor 22/03/2019 Descarca
Nota fundamentare remuneratie administratori 22/03/2019 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Juridice 22/03/2019 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Fizice 22/03/2019 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Juridice 22/03/2019 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Fizice 22/03/2019 Descarca
Proiect hotarare AGOA 22/03/2019 Descarca
Documente AGEA 8 octombrie 2018
Subiect Data
Proiect hotarare AGEA Nr. 2 31/08/2018 Descarca
Convocare AGEA - 8 octombrie 2018 31/08/2018 Descarca
Decizia Consiliului de Administratie privind convocarea AGEA 31/08/2018 Descarca
Nota a Consiliului de Administratie al MedLife S.A. referitoare la rascumpararea de actiuni proprii 31/08/2018 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Fizice 31/08/2018 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Juridice 31/08/2018 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Fizice 31/08/2018 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Juridice 31/08/2018 Descarca
Proiect hotarare AGEA Nr. 1 31/08/2018 Descarca
Documente AGOA 26 Aprilie 2018
Subiect Data
Convocator AGOA 26 Aprilie 2018 23/03/2018 Descarca
Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 MedLife S.A. 26/03/2018 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 Grupul MedLife 26/03/2018 Descarca
Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 MedLife S.A. 26/03/2018 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 MedLife S.A. 26/03/2018 Descarca
Informatii financiare Pro-Forma pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 Grupul MedLife 26/03/2018 Descarca
Grup Medlife - Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli 2018 26/03/2018 Descarca
MedLife S.A. - Buget de Venituri si Cheltuieli 2018 26/03/2018 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Juridice 11/04/2018 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Fizice 11/04/2018 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta - Persoane Juridice 11/04/2018 Descarca
Formular procura speciala - Persoane Fizice 11/04/2018 Descarca
Lista propunerilor de candidaturi pentru ocuparea pozitiei vacante de membru al Consiliului de Administratie MedLife 26/03/2018 Descarca
Proiect hotarare AGOA 26/03/2018 Descarca
Nota fundamentare descarcare gestiune 26/03/2018 Descarca
Nota fundamentare numire auditor 26/03/2018 Descarca
Nota fundamentare remuneratie administratori 26/03/2018 Descarca
Nota fundamentare numire dna Mihaescu Ana Maria in calitate de membru al Consiliului de Administratie MedLife 26/03/2018 Descarca
Propunere Membru Consiliu de Administratie - Ana Maria Mihaescu CV 26/03/2018 Descarca
Documente AGEA 13 septembrie 2017
Subiect Data
Procuri speciale persoane fizice si persoane juridice 10/08/2017 Descarca
Proiect hotarare AGEA 10/08/2017 Descarca
Nota fundamentare CA referitoare la autorizarea majorarii capitalului social 10/08/2017 Descarca
Nota fundamentare CA referitoare la emisiunea de obligatiuni 10/08/2017 Descarca
Formulare vot prin corespondenta 10/08/2017 Descarca
Convocator AGEA 13.09.2017 10/08/2017 Descarca
Documente AGOA si AGEA 27 aprilie 2017
Subiect Data
Convocator AGOA si AGEA 26/03/2017 Descarca
Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Raportul administratorilor pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 Grupul MedLife 26/03/2017 Descarca
Informatii financiare Pro-Forma pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016 Grupul MedLife 26/03/2017 Descarca
Nota fundamentare remuneratie C.A. 26/03/2017 Descarca
Nota fundamentare descarcare gestiune 26/03/2017 Descarca
Med Life S.A. - Buget de Venituri si Cheltuieli 2017 26/03/2017 Descarca
Grup Medlife - Buget Consolidat de Venituri si Cheltuieli 2017 26/03/2017 Descarca
Procedura de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor Med Life S.A. 26/03/2017 Descarca
Contract cadru administratori 26/03/2017 Descarca
Formular procura speciala 26/03/2017 Descarca
Formular buletin de vot prin corespondenta 26/03/2017 Descarca
Proiect hotarare AGOA si AGEA 26/03/2017 Descarca