TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A CONSILIERII ONLINE

CONDIȚII GENERALE :

 

- Societatea noastră dorește să vă informeze cu privire la serviciile oferite în mediul online, cu mențiunea că aceste servicii reprezintă o consiliere medicală prealabilă unui consult medical de specialitate, consult medical ce urmează să fie prestat în cadrul clinicilor / spitalelor sau spațiilor expres autorizate în acest sens.

 

- Dorim să vă informăm pe această cale că, în urma furnizării de către dumneavoastră a informațiilor și documentelor pe care le considerați relevante și / sau solicitate de medicul specialist, personalul nostru medical poate să emită o serie de estimări / supoziții cu privire la starea dumneavoastră de sănătate. Precizăm că aceste estimări / supoziții pot să fie validate și să reprezinte un diagnostic medical clar și asumat de societatea noastră, doar în urma unui consult medical de specialitate, consult efectuat în spațiile expres autorizate în care își desfășoară activitatea societatea noastră.

 

- Totodată, dorim să vă informăm că orice formă de tratament poate să fie recomandat doar după stabilirea unui diagnostic clar.

 

- În conformitate cu prevederile legale, personalul nostru medical vă poate informa cu privire la tratamentul care este recomandat în cazul unor afecțiuni, cu mențiunea expresă că aceste informări nu reprezintă o recomandare de tratament pentru dumneavoastră în acest caz. Tratamentul pentru afecțiunea dumneavoastră urmează să fie stabilit doar în urma unei consultații medicale într-un spațiu autorizat și ulterior stabilirii diagnosticului de medicul specialist.

 

- Societatea noastră va comunica în mod expres prin intermediul site-ului atât costul cât și procedura care trebuie urmată pentru accesarea acestui serviciu medical, iar raportul medical al consilierii online, inclusiv recomandările făcute la final, se va regăsi în dosarul medical al pacientului și va fi vizibil și în contul online al acestuia.

 

- Ghidul de utilizare care cuprinde pașii de programare / de plată / de accesare a consilierii online prin ZOOM se regăsește accesând www.medlife.ro/medlive.

 

Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu vă declarați acordul că înțelegeți limitările serviciului de consiliere online:

 

- Consilierea online va avea loc exclusiv pentru persoana pe numele căreia s-a înregistrat programarea. De exemplu, în cazul în care se solicită consiliere online pentru un minor, programarea se va face pe numele minorului și nu pe a parintelui / tutorelui.

 

- Consilierile online se pretează doar anumitor specialități www.medlife.ro/medlive.

 

- Se vor putea oferi consilieri online doar pentru afecțiuni de gravitate cel mult medie, implicând o stare general bună a pacientului (cu simptome cu debut recent), simptome asociate specialităților medicale pentru care Medlife oferă consultații de specialitate.

 

- După vizite anterioare se vor putea oferi consilieri online pentru interpretarea rezultatelor analizelor și eventual evaluarea modului în care afecțiunea se recuperează.

 

- Consilierile online nu vor putea implica un examen clinic complet (nu vor putea fi făcute măsurători ale semnelor vitale, nu vor putea fi obținute date clinice în urmă palpării sau auscultației pacientului).

 

- Consilierile online se vor putea finaliza fie cu recomandări simple, cu instrucțiuni de urmat, fie cu recomandări pentru un consult clinic de specialitate sau investigații, în funcție de cele constatate de medic.

 

- În urma unei consilieri online, medicul poate recomanda medicamente OTC (eliberate de farmacii fără prescripție medicală) sau medicamente / preparate ce nu conțin substanțe care se prescriu pe formulare cu regim special.

 

Raportul medical al consilierii online, inclusiv recomandările făcute la final, se va regăsi în dosarul medical al pacientului și va fi vizibil și în contul online al acestuia.

 

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Prin utilizarea serviciului de consiliere medicală online vă acordați consimțământul pentru ca Medlife S.A. și firmele din grup să colecteze, să prelucreze și să stocheze datele dvs. personale comunicate către aceasta, în scopul promovării furnizării de service medicale / statistică Medlife și firmele din Grup.

 

Consimțământul în ceea ce privește preluarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.

 

Totodată, sunteți de acord ca Medlife și firmele din grup să administreze, în condiții de siguranță și confidențialitate, și numai pentru scopurile precizate, datele cu caracter personal furnizate.

 

Declarați că ați înțeles și sunteți de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie stocate în baza de date a unității medicale, cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

 

Pot exista cazuri când se va prelua / procesa imaginea, aceasta fiind folosită doar în scopul prestării serviciului. Totodată, pot fi necesare furnizarea altor date către cadrele medicale pentru a putea beneficia de serviciul accesat (sex, vârstă etc). Imaginile prelucrate pot fi stocate pe server-ul nostru aflat pe teritoriul UE.

 

Pot exista situații în care să fie necesară stocarea datelor dvs. personale și după o eventuală retragere a acordului de prelucrare deoarece acestea sunt folosite în scopuri statistice, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, închiderea contului dvs. va fi opozabilă pentru viitor, datele și informațiile colectate anterior neputând fi extrase de pe platforma. Datele dvs. privind plățile, respectiv contul bancar și date privind facturarea vor fi prelucrate în scopul prestării serviciilor care fac obiectul acestui acord.

 

Prin prezenta, vă exprimați acordul ca datele să fie preluate / prelucrate / stocate / externalizate către firme din grupul MedLife.

 

Vă comunicăm pe această cale că puteți renunța în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale. În acest sens va aducem la cunoștință următoarele drepturi:

 

- dreptul de informare;

 

- dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în condițiile regulamentului GDPR;

 

- dreptul de a solicita rectificarea datelor personale;

 

- dreptul de acces la datele personale;

 

- dreptul de a solicita ștergerea datelor furnizate, exceptând acele situații în care dispozițiile legale vor permite operatorului de date păstrarea și / sau utilizarea acestor date;

 

În acest sens Contul / Profilul dvs. nu va mai fi activ dacă veți solicita renunțarea / ștergerea acestuia.

 

- dreptul la portabilitatea datelor;

 

- dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat;

 

- dreptul de a vă adresa justiției sau autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

 

În acest sens, puteți formula o cerere scrisă, datată și semnată, adresată conducerii societății.

 

DISPOZIȚII FINALE

 

Prin continuarea demersurilor și accesarea consilierii online (trimitere de documente medicale, plată sau orice altă activitate care are ca scop continuarea procesului de consiliere online), Pacientul își asumă că a înțeles și că acceptă termenii și condițiile, sumele de plată, riscurile și limitările și își dă acordul pentru a continua aceste demersuri, inclusiv acordul pentru prelucrarea datelor conform politicii GDPR a MedLife S.A.

 

Dacă vreo prevedere din "Termeni și condiții" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni și condiții", acestea rămânând în vigoare. Acești "Termeni și condiții" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și MedLife în privința utilizării serviciilor medicale online, servicii care au caracter pur informativ și nu reprezintă document medico-legal.

 

Descarcă documentul PDF

 

 

*În conformitate cu prevederile legale, termenul de “consultație online” reprezintă o consiliere medicală prealabilă unui consult medical de specialitate, realizat în cadrul spațiilor expres autorizate în acest sens.

©2024 Acest site este proprietatea Medlife S.A. Toate drepturile rezervate.