Documente de Guvernanta Corporativa
2017
Subiect Data
Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor 27/04/2017 Descarca
Cod de Etica si de Conduita 28/02/2017 Descarca
Cod de Responsabilitate Sociala 28/02/2017 Descarca
Politica privind previziunile 28/02/2017 Descarca
Statutul de Guvernanta Corporativa 28/02/2017 Descarca