Descriere: 

Calprotectina este o parte componentă importantă a citoplasmei granulocitelor polimorfonucleare (PMN), astfel că până la 60% din proteinele dizolvate în citosolul granulocitelor sunt reprezentate de această proteină non-glicozilată. A fost izolată pentru prima dată din granulocite de către Fagerhol şi denumită proteina L1; mai târziu a fost redenumită calprotectina datorită proprietăţilor sale de legare intracelulară a calciului, probabil  cu rol în protejarea celulei de enzimele catalitice proprii precum şi de cele bacteriene. De asemenea, ca urmare a legării zincului, exercită un efect antibacterian direct prin inactivarea enzimelor vitale microbiene şi inducerea apoptozei. Astfel, calprotectina deţine o funcţie reglatoare în procesul inflamator şi are atât proprietăţi antimicrobiene cât şi antiproliferative. Este eliberată în lumenul intestinal în momentul activării leucocitelor sau ca urmare a degradării acestora. Utilitatea diagnostică a calprotectinei fecale pentru un spectru larg de afecţiuni intestinale a fost studiată de mai multe grupuri de cercetători cu o concordanţă foarte bună a rezultatelor.Pacienţii care prezintă manifestări de tract digestiv inferior (dureri abdominale, modificări ale tranzitului intestinal) necesită adesea investigaţii numeroase pentru diferenţierea unei tulburări funcţionale (sindrom de colon iritabil) de o afecţiune organică (boli inflamatorii intestinale, tumori).                                                                                                                                  Calprotectina fecala are si rol de marker predictiv al recăderilor clinice la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale. Deoarece un număr semnificativ de pacienţi aflaţi în remisiune clinică cu valori crescute ale calprotectinei au suferit recăderi în decurs de 1 an s-a considerat că determinarea acestui marker poate fi utilă în identificarea pacienţilor (avand colită ulceroasă sau boala Crohn cu afectare colonică) cu risc crescut de recădere a bolii.

Recomandari: 

Diferenţierea pacienţilor cu sindrom de colon iritabil de cei cu boli inflamatorii intestinale;
Triajul pacienţilor cu simptomatologie abdominală care necesită investigaţii invazive;
Stabilirea gradului de activitate a bolii, stadiului de vindecare a mucoasei şi riscului de recădere la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale;
Monitorizarea răspunsului la tratament a copiilor cu boli inflamatorii intestinale; la această categorie de pacienţi efectuarea unei proceduri invazive este adesea dificilă, fiind necesară anestezia generală.
 

Interval de referinta / um: 
> 6 ani: <50 mg/kg (µg/g) materii fecale.
Interpretare valori mici: 

Un rezultat negativ la pacienţii care întrunesc criteriile Rome pentru sindromul de colon iritabil exclude cu probabilitate foarte mare (>99%) o afecţiune organică.
 

Interpretare valori mari: 

Valori crescute ale calprotectinei fecale pot fi determinate de boli inflamatorii intestinale, infecţii, polipi, procese neoplazice sau legate de administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene.

Interferente analitice: 

Limita de detecţie – 15 mg/kg  (µg/g) materii fecale.
 

Executant: 
ZAGAZULUI
Informatii recoltare: 

Recomandat pentru copii > 6 ani si adulti; laboratorul nu detine intervale de referinta pentru copii <6ani  .Se va evita administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene cu 2 zile înaintea recoltării.
Volumul probei – aproximativ 2g
Stabilitate probă – 7 zile la 2-8°